Europe


Bosnia-Herzegovina


 
BH-ES Elektrosistem d.o.o.
Ul. Janka Veselinovića 18
78000 Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
Tel.: +387 513 17500
Fax: +387 51 304 638
E-Mail: elsist@inecco.net

 

 
SARFO d.o.o.
Crni Vrh Br.4
71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel.: +387 33 440 012
Fax: +387 33 440 012
E-Mail: sarfo@bih.net.ba

 

 
Kolektor Sinabo
Džemala Bijedića 2
71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel.: 00 387 33 615 907
Fax: 00 387 33 615 907
E-Mail: sinabo@kolektor.ba